top of page

Begeleiding bij een verzekeringsdossier

 

 

Slachtoffers van een ongeval, die hieraan fysieke beperkingen overhouden, kunnen een beroep doen op ons. We stellen samen met hen een uitgebreid verzekeringsdossier op, waarin we de ondersteuningsnood bepalen. Bedoeling is dat het slachtoffer dankzij de nodige ondersteuning zijn leven terug zinvol en kwaliteitsvol kan invullen.

 

Samen met andere organisaties ontwikkelden wij een gedetailleerd inschalingsinstrument. Hiermee kunnen we de totale ondersteuningsnood na een ongeval bepalen:

 

 

- Op materieel vlak kan er nood zijn aan hulpmiddelen om dagelijkse taken uit te voeren (domotica en robotica), revalidatiehulpmiddelen, aanpassingen in en rond de woning, enz.

 

- Op fysiek vlak kan er nood zijn aan assistentie bij de activiteiten van het dagdagelijkse leven (eten, toiletbezoek, ...), bij het huishouden, bij vrijetijdsbestedingen, …

 

 

Met behulp van een inschaling gaan we na voor welke activiteiten de gebruiker assistentie nodig heeft, hoeveel tijd dit in beslag neemt, hoe dikwijls dit moet gebeuren, enz.

 

De vereiste assistentie kan door de persoonlijke assistenten van ADO Icarus worden verleend. We kunnen ook voorzien in onder meer aangepast vervoer en verpleging op maat.

bottom of page