top of page

Klusjesdienst

 

 

Personen met een fysieke beperking kunnen dikwijls niet zelf de klusjes opknappen, die er in en rond hun huis moeten gebeuren.

 

Daarom richtte ADO Icarus in 2006 een klusjesdienst op. Onze gebruikers kunnen één of meerdere klusjesmannen inhuren.

 

De klusjesdienst van ADO Icarus kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden om een lekkende kraan te herstellen, kleine herstellingswerken uit te voeren aan vloeren of muren, te sleutelen aan de hulpmiddelen die de personen met een beperking gebruiken, het gras te maaien, …

 

De gebruikers betaalt voor deze klusjes een vergoeding per uur. De gebruiker en de organisatie komen op voorhand het bedrag van de vergoeding overeen. Dit wordt vastgelegd in het individuele deel van de ondersteuningsovereenkomst.

 

ADO Icarus schakelt ook zelf de klusjesdienst in, om herstellingswerken in en rond de gebouwen te doen, de fietsen waarmee de assistenten zich verplaatsen te herstellen, enz.

bottom of page