top of page

 

 

BURGERSCHAPSMODEL

 

Het burgerschapsmodel gaat er van uit dat personen met een beperking geen ‘objecten van zorg’ zijn, die zich moeten laten leiden door allerlei professionals, maar dat zij actief deel uitmaken van de samenleving. Dit veronderstelt van de samenleving dat ze zich op alle domeinen openstelt voor personen met een beperking (een zogenaamde inclusieve samenleving), en dat ze de nodige aanpassingen en ondersteuning aanbiedt om dit mogelijk te maken. Tegelijkertijd wordt van de persoon met een handicap verwacht dat hij zelf de verantwoordelijkheid neemt om inzichten te verwerven en zich te ontwikkelen. De kwaliteit van leven wordt volgens ons in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de geleverde ondersteuning. Een goede ondersteuning draagt op die manier bij tot het verminderen van iemands beperking.  Bij ons wordt de ondersteuning in de eigen leefomgeving gegeven. Ze is gericht op het krijgen van controle op het eigen leven en het uitbouwen van duurzame relaties met anderen. De ondersteuning vertrekt vanuit de vraag, is flexibel en sluit niemand uit op basis van soort en graad van de beperking.

 

Onze visie

 

 

ADO Icarus heeft een duidelijke visie over personen met een beperking én hun rol in de samenleving.

Wij gaan hiervoor uit van het ‘burgerschapsmodel’.

 

INDEPENDENT LIVING MOVEMENT

 

Vanaf de jaren 1960 worden mensen zich steeds meer bewust dat ze het recht hebben om zelf te bepalen hoe hun leven eruit ziet. Dat uitte zich destijds in het ontstaan van heel wat bewegingen: Voor burgerrechten, voor vrouwen, voor verbruikers, voor patiënten, … Ook voor wat betreft mensen met een beperking ontstonden een aantal belangrijke bewegingen, zoals Independent Living Movement. In onze visie nemen wij hun uitgangspunten over.

De gedachte die hierbij centraal staat, is dat personen met een beperking op alle niveaus deelnemen aan de samenleving: onderwijs, werk, relaties (al dan niet met seksualiteit), communicatie, mobiliteit, sociaal en cultureel leven, …

 

FOCUS-WONEN

 

Ook in die tijd ontstonden er bewegingen rond focus-wonen. Hierbij draait alles rond vrijheid en gewoon wonen met een lichamelijke beperking. Het focus-wonen is gestoeld op drie basiswaarden. Ten eerste het recht op autonomie, wat betekent dat mensen met een beperking het recht hebben om hun eigen beslissingen te nemen (onder meer over de hulp die ze nodig hebben). Ten tweede is er het recht op individualiteit. Dit wil zeggen dat iedereen als een uniek individu wordt behandeld, en niet in een figuurlijk hokje wordt gestopt. Een voorbeeld hiervan is het wonen in een aangepaste woning tussen anderen. Ten slotte is er het recht op gelijkwaardigheid. Dit is het recht om beschouwd te worden als gelijkwaardig aan mensen zonder beperking, en het recht om op dezelfde manier te kunnen handelen als anderen.

 

 

 

SOCIALE ONDERNEMING

 

ADO Icarus is een vzw met een belangrijke maatschappelijke opdracht en wordt financieel ondersteund en gecontroleerd door de overheid. Onze voorziening wil opereren als een “sociale onderneming‟. Dit betekent dat we uitgaan van onze sociale roeping, inspiratie en missie, maar tegelijkertijd bedrijfsmatig en efficiënt trachten onze doelstellingen te bereiken. We willen een visie en strategie ontwikkelen waarbij we naar de huidige ‘markt’ en naar de toekomst kijken. We werken nauw samen met alle betrokkenen van het werkveld: Onze gebruikers, medewerkers, andere aanbieders van ondersteuning, de overheid en andere financiële instanties.

 

 

 

<< Ga terug naar 'Over ons'

 

 

 

 

 

 

bottom of page