top of page

ADO Icarus erkend als goed doel bij erfenissen

goede-doelen.jpg
Steeds meer mensen willen na hun overlijden toch nog iets betekenen voor de samenleving, en schenken daarom een deel van hun erfenis, een zogenaamd legaat, aan een goed doel. ADO Icarus is door de overheid erkend als goed doel en sinds kort ook opgenomen in de lijst van donorinfo.be. Dit is een onafhankelijke website, die financiële transparantie biedt aan potentiële schenkers.


OPMARS


Voor de Koninklijke Federatie van de Belgische Notarissen is het duidelijk: "Meer dan ooit zijn mensen bezig met erfenissen", vertelde erevoorzitter Bart Van Opstal aan de krant De Morgen. Daarbij zijn het vaak ngo's en liefdadigheidsinstellingen die ‘in de prijzen vallen’. Het aantal mensen die hun erfenis aan een goed doel schenken, is de voorbije jaren zienderogen toegenomen. “Noteerden we in 2010 nog 27 legaten, dan steeg dat aantal in 2013 al tot 51", zegt Josse Abrahams van de Koning Boudewijnstichting.”


SPECIFIEK GOED DOEL


Naast de traditionele goede doelen, zoals Artsen zonder Grenzen of Stichting tegen Kanker, kunnen mensen ook een meer gericht goed doel kiezen. Zoals ADO Icarus bijvoorbeeld. Onze vzw is specifiek bedoeld voor mensen met een zware fysieke beperking. Ons doel? Hen een zo ‘normaal mogelijk leven’ helpen leiden. Dit staat voor veel mensen gelijk aan zelfstandig wonen, in de warmte van het eigen gezin, maar met de nodige professionele ondersteuning. “Op die manier blijft de partner- of ouder-kind-relatie behouden”, vertelt algemeen directeur Eddy Denayer. “Dat is niet het geval als de gehandicapte partner naar een voorziening moet, of wanneer het gezin in z'n eentje instaat voor de zorg voor deze persoon. Dan worden de kinderen soms op jonge leeftijd gedwongen om voor mama of papa te gaan ‘zorgen’, hetgeen een grote invloed heeft op de onderlinge relaties.”


DONORINFO.BE


Wie bewust op zoek gaat naar een goed doel om een legaat te schenken, kan terecht op gespecialiseerde websites als testament.be of (het voor goede doelen goedkoper alternatief) donorinfo.be. Deze sites vragen van iedere ngo of vzw een doorlichting van de financiën door een onafhankelijk auditkantoor. Op die manier is de schenker er zeker van dat zijn geld naar een financieel gezonde vereniging gaat. Na een grondige intakeprocedure is ADO Icarus onlangs opgenomen in de lijst van donorinfo.be.


DUOLEGAAT


Legaten schenken is bovendien niet alleen goed voor de maatschappij, maar ook voor de eigen erfgenamen. Reden hiervoor is het duolegaat, dat ook bij ADO Icarus mogelijk is. Dit is een formule waarbij in een testament de ene begunstigde, doorgaans een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) een legaat krijgt op voorwaarde dat hij de successierechten van de andere begunstigde (doorgaans een particulier persoon) betaalt. Op die manier ontstaat er zowel voor het goed doel als de erfgenamen een win-winsituatie. De enige die hier de nadelen van ondervindt, is de Belgische belastingdienst.

In de kijker
Recente berichten
Archief
Zoeken op trefwoord
 
Volg ons
  • Facebook Basic Square
bottom of page