top of page

Overleg met kabinet Vandeurzen en VAPH mildert grote ongerustheid directie ADO Icarus


Vorige week zaten onze algemeen directeur Eddy Denayer en adjunct algemeen directeur Alex Verheyden samen met afgevaardigden van het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het was onze organisatie die aan de alarmbel trok. De directie werd immers met verstomming geslagen toen duidelijk werd welke middelen ADO Icarus nog maar zou ontvangen na het in voege treden van de persoonsvolgende financiering, begin volgend jaar.

Algemeen directeur Eddy Denayer licht toe: “Wij kregen een tijd geleden, zoals alle andere voorzieningen en zorgverstrekkers, de opdracht om te berekenen hoeveel het totaal aantal punten van onze gebruikers is. Dat wil zeggen, iedere gebruiker is een aantal punten ‘waard’ en het totaal van die punten bepaalt de middelen waarmee de organisatie het moet doen. Dat is altijd zo geweest. Maar in de nieuwe manier van werken worden de punten herverdeeld onder alle mensen met een handicap. Al snel bleek dat deze manier van inschalen van de overheid zeer nadelig is voor onze vzw. Want waar andere voorzieningen ook naar de zorgzwaarte van de gebruikers mogen kijken, mochten wij enkel kijken naar de oproeptijden per dienst. Dat bleek allesbehalve positief. Het zou zelfs zover gaan dat we onze twee kerntaken, nl. permanentie en oproepbaarheid, niet meer zouden kunnen garanderen aan onze gebruikers. We zijn met die resultaten naar het VAPH en het kabinet van Vlaams Minister Vandeurzen getrokken. Beiden hebben bevestigd dat dit absoluut niet de bedoeling kan zijn en dat onze kerntaken moeten gegarandeerd blijven. Een pak van ons hart, want het meest slechte scenario is dus van tafel geveegd.”

Je zegt dat de middelen worden herverdeeld onder de gebruikers. Nochtans ontving iedere persoon met een erkende beperking vorige maand een brief van het VAPH, waarin staat dat iedereen zijn of haar middelen behoudt. Klopt dit dan niet?

“Nee. We mogen stellen dat het schrijven van het VAPH naar de gebruikers toe niet echt correct is. Alle middelen worden nu eenmaal herverdeeld en dat zal zowel voor de gebruikers als voor de voorzieningen gevolgen hebben. Ik denk dat het niet onlogisch is dat mensen zich zorgen maken maar ik zou hen toch willen vragen om af te wachten tot de zogenaamde transitie is afgerond. We hebben met het kabinet van de minister en het VAPH afgesproken dat we met ADO Icarus in onze puntentelling ook rekening gaan mogen houden met de zorgzwaarte van onze gebruikers. De komende weken is er nog een aantal keer een overleg gepland met het VAPH en het kabinet.”

Wanneer zullen we meer weten?

“Op 24 mei is de transitie afgerond. Dan zullen we een eerste inschatting kunnen maken van wat de impact van de nieuwe puntentelling op onze organisatie is. Dit is wel nog maar een tendens, geen exacte cijfers. We zullen hierover snel communiceren aan de gebruikers en het personeel. Uiteraard blijft ook het VAPH alle personen met een handicap op de hoogte houden. Na 24 mei zal de overheid de ingediende gegevens controleren en op Vlaams niveau bekijken of we er als sector financieel geraken of dat er toch gezamenlijk zal bespaard moeten worden.”

De positieveling in mij denkt dan: ‘Wie weet, we komen er misschien net béter uit dan hoe het nu is?’

“Daarvoor vrees ik. Zoals al gezegd gaat het om een herverdeling dus je neemt als overheid ergens middelen weg, om ze elders bij te geven. Bij zelfstandig wonen blijven er helaas een aantal dingen die niet zwaar doorwegen bij zo’n herverdeling. In heel het verhaal wordt er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de kwaliteit van leven van de gebruikers. Evenmin als met heel wat behoeften van onze gebruikers, zoals assistentie op verplaatsing. Maar na 24 mei hebben we dus een eerste indicatie van wat we als organisatie mogen verwachten.”

Maak je je nog altijd zorgen?

“Ik maak me minder zorgen dan voor het gesprek met het kabinet en het VAPH maar ik blijf me wel zorgen maken. Het zou naïef zijn om te denken dat er niets gaat veranderen. Ik denk dat we ons de komende tijd heel ondernemend en creatief zullen moeten tonen.”

In de kijker
Recente berichten
Archief
Zoeken op trefwoord
 
Volg ons
  • Facebook Basic Square
bottom of page