top of page

“Respect is voor wie het verdient, niet voor wie het vraagt’


Een kopie van deze quote is zopas verstuurd naar alle gebruikers en personeelsleden van ADO Icarus. De quote kadert in de campagne rond het verduidelijken van onze drie ADO-kernwaardes: autonomie, privacy en respect. Deze keer buigen we ons samen met adjunct algemeen directeur Alex Verheyden over het thema ‘respect’.

Wat betekent voor ADO Icarus ‘respect’?

Alex Verheyden: “Respect hoort in twee richtingen gegeven te worden als het gaat om de relatie tussen gebruiker en assistent. Wederzijds respect betekent dan dat zowel het vragen om als het uitvoeren van assistentietaken op een respectvolle manier moet gebeuren. Om in te gaan op de quote die verstuurd is: Je hebt mensen die een wat moeilijker karakter hebben, het moeilijker hebben met het aanvaarden van hun beperking, moeilijker communiceren,… . Elke persoon heeft zijn eigen karakter. Elke persoon verdient het om respectvol behandeld te worden. Wij horen soms van een assistent dat hij of zij zich geviseerd voelt door een bepaalde gebruiker. Als de assistent dit meldt aan zijn of haar regiomanager en beweert dat er sprake is van een “onrespectvolle behandeling’ moeten we er wel op letten dat dit ook echt zo is, en niet louter het persoonlijk perspectief van de assistent in kwestie. We gaan uit van correcte gebruikers. Op zich is ADL-assistentie op papier heel eenvoudig, maar een eigenschap van de mens is nu eenmaal dat hij gevoelig is voor de manier waarop iets gezegd wordt.”

Ik wou net zeggen, respect lijkt als thema vrij gemakkelijk te omkaderen: wat kan, wat kan niet? Of vergis ik me?

“Het is in elk geval zo dat de andere twee kernwaardes binnen ADO Icarus, zijnde autonomie en privacy vaker worden aangepast aan de tijd. De dienstverlening verandert, en daardoor ook de manier waarop we omgaan met autonomie en privacy. In dit opzicht is respect iets dat altijd een vast gegeven blijft. Toch merken we dat er hier en daar wat nuances gebracht moeten worden. Vroeger was assistentie gekaderd binnen ADL-assistentie (fysieke assistentie). Maar aangezien we nu alsmaar meer belang hechten aan de kwaliteit van leven van onze gebruikers, moeten we meer oog hebben voor hun wensen en vragen, ook als die soms de louter fysieke assistentie overschrijden. Ook dat is een vorm van respect naar gebruikers.”

Respect is één van de drie kernwaardes van ADO Icarus. Wordt er binnen de organisatie dan zoveel belang aan gehecht?

“Ja, en dat zijn geen loze woorden, ook niet naar onze medewerkers. We hebben een heel vangnet uitgewerkt voor mensen die vinden dat ze daadwerkelijk onrespectvol behandeld worden. We hebben een interne vertrouwenspersoon voor zowel personeel als gebruikers, Viviane Soree. Zij is onze zogenaamde stafmedewerker ondersteuningsbeleid en vorming. We hebben ook een externe vertrouwenspersoon voor ons personeel, dat wordt wettelijk bepaald. Bij kleine disputen of meningsverschillen tussen gebruikers en assistenten hebben we een trappensysteem uitgewerkt. In eerste instantie het de bedoeling dat de twee partijen er samen uit geraken, zonder dat wij ons mengen. Zodat ze kunnen uitspreken wat er hen dwarszit. Als dat niet lukt kan het probleem worden voorgelegd aan de regiomanager, die bemiddelend probeert op te treden. In laatste instantie kan het dagelijks bestuur van ADO Icarus schriftelijk of via mail op de hoogte worden gebracht. Indien nodig wordt de hulp van de stafmedewerker ondersteuningsbeleid en vorming ingeschakeld om te bemiddelen.”

En wat met ernstige klachten, bijvoorbeeld rond seksueel grensoverschrijdend gedrag?

“Hiervoor hebben we een aparte procedure uitgewerkt, die natuurlijk wat meer stappen inhoudt en grondig wordt behandeld. Mensen die in een dergelijke situatie zitten kunnen via een brief of e-mail terecht bij hun regiomanager, als het gaat om de dienstverlening. Als het gaat over het functioneren van de regiomanager, is er de stafmedewerker ondersteuningsbeleid en vorming. Voor klachten rond de organisatie in het algemeen kan er gemaild worden naar onze algemeen directeur Eddy Denayer. Er volgen dan een aantal stappen en indien dit niet voldoende is voor de persoon in kwestie kan hij de klacht voorleggen aan onze klachtencommissie. We nemen dit heel serieus. Gelukkig komt dit maar zelden voor.”

Ter info: e-mailadres stafmedewerker ondersteuningsbeleid en vorming Viviane Soree: viviane.soree@ado-icarus.be, e-mailadres algemeen directeur Eddy Denayer: eddy.denayer@ado-icarus.be

In de kijker
Recente berichten
Archief
Zoeken op trefwoord
 
Volg ons
  • Facebook Basic Square
bottom of page