top of page

“We blijven onderzoeken hoe we een rol kunnen spelen op vlak van innovatie in de zorg”


Een gesprek met Adjunct Algemeen directeur Alex Verheyden over de belangrijkste veranderingen die ADO Icarus onderging in 2017 en de koers die de organisatie vaart in 2018.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste verwezenlijkingen in 2017?

Alex Verheyden: “Een groot deel van onze energie is gegaan naar de omvorming van ons aanbod. Naar aanleiding van de persoonsvolgende financiering of pvf, die begin 2017 in voege is getreden, zijn wij geëvolueerd van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde zorg. Dat wil zeggen dat wij ons aanbod hebben aangepast, en nog steeds blijven aanpassen, aan de noden van onze cliënten. We hebben een hele ‘menukaart’ uitgewerkt. Elke budgethouder houdt bij ons een gedeelte over dat hij kan inzetten voor andere noden dan permanentie, zoals tijdens verplaatsingen.”

Is hier nood aan volgens jou?

“Ja, dat merken we toch wel. Op dit moment zijn we opnieuw verschillende offertes aan het opstellen voor cliënten binnen het zelfstandig wonen die via ons een assistent willen inschakelen om mee te gaan op vakantie. Anderen gebruiken dat restbudget dan weer voor ondersteuning als ze naar de winkel gaan, een consultatie hebben in een ziekenhuis, of om hun vrijwilligers een correcte vergoeding te betalen. Allemaal aspecten vanuit het persoonsvolgend budget die vroeger binnen het zelfstandig wonen niet mogelijk waren. Trouwens ook allemaal ondersteuningsvormen die wij als organisatie aanbieden. Nieuw in ons aanbod is psycho-sociale ondersteuning. Hiermee willen we ervoor zorgen dat al onze cliënten, ook degene die het psychisch of op sociaal vlak wat moeilijker hebben, beschikken over voldoende zelfredzaamheid. Eigenlijk kadert alles wat wij doen in het perspectiefplan van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, namelijk de omslag naar een meer vraaggestuurd beleid. Een andere belangrijke verwezenlijking, die vooral voelbaar is bij het personeel, is de verdere professionalisering en informatisering van onze werking. Op die manier kunnen we efficiënter werken en is het risico op fouten kleiner. Een onderdeel hiervan is het zelfroosteren, waarbij assistenten zelf mee bepalen wanneer ze werken.”

2018 is intussen al bijna twee maanden ver, waar liggen de klemtonen voor dit jaar?

“We willen onze menukaart blijven verder ontwikkelen. Regelmatig komen er vragen van cliënten die heel persoonsgebonden zijn en waarop wij geen kant-en-klaar antwoord hebben. Wij denken dan graag met hen mee en ontwikkelen op basis van deze vragen het aanbod. We zijn ook aan het bekijken of er mogelijkheden tot schaalvergroting zijn, door samenwerkingen met andere organisaties. Onze vrijwilligerswerking is een stabiele werking die nog altijd groeit en waarmee we ook steeds meer mensen willen bereiken.”

Intussen richt ADO Icarus zich niet meer alleen tot mensen met een beperking?

“Inderdaad, tegenwoordig willen we een meerwaarde kunnen bieden aan alle mensen met een zorgbehoefte of ondersteuningsnood. Bijvoorbeeld door onze alarmassistentie, die er nu al is. Maar we voelen dat er nog meer opties uitgewerkt dienen te worden, bijvoorbeeld de ondersteuning en verdere opvolging van mensen die terug thuis zijn na een ziekenhuisopname. We blijven onderzoeken hoe we een rol kunnen spelen op vlak van innovatie in de zorg. Als vroegere diensten voor zelfstandig wonen hebben we een uitstekend vehikel om de buurtgerichte zorg die minister vandeurzen naar voren schuift, te kunnen realiseren. We kunnen dit niet alleen en het vergt een hele aanpassing, maar er is zeer veel potentieel in onze organisatie aanwezig om tegemoet te komen aan de noden van vandaag en de toekomst.”

Tags:

In de kijker
Recente berichten
Archief
Zoeken op trefwoord
 
Volg ons
  • Facebook Basic Square
bottom of page