top of page

ADO Icarus klaar voor de nieuwe Europese privacywet


Op 25 mei 2018 treedt in heel Europa de nieuwe privacywet in werking. Deze wet, genaamd GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) moet de persoonlijke data van de Europese burgers beter beschermen. Elke onderneming en organisatie in Europa dient zich te houden aan de richtlijnen, dus ook ADO Icarus.

Gelukkig zitten we volledig op koerssnelheid. Wie onze organisatie wat beter kent, weet dat privacy al geruime tijd één van onze drie kernwaarden is, naast autonomie en respect. We vinden het belangrijk om zorg te dragen voor de persoonsgegevens van onze gebruikers en collega’s.

Concreet zullen de maatregelen die we binnen ADO Icarus treffen toegelicht worden op de ondernemingsraad, de personeelsvergaderingen en het gebruikersoverleg (zodat het via die weg naar alle gebruikersraden kan gaan). We zullen ook in de loop van het jaar via interne mail nog informatie hierrond verspreiden.

Wat betreft onze vierjaarlijkse elektronische nieuwsbrief willen wij je erop attent maken dat je je hiervoor eenvoudig kan uitschrijven. Dat gebeurt door onderaan de mail op de link ‘uitschrijven’ te klikken en de uitschrijving te bevestigen. Op die manier worden je gegevens ook uit het databestand verwijderd. Je gegevens zullen door ons trouwens ook nooit zomaar verspreid worden aan derden.

Voor wie meer wil weten over GDPR in het dagelijkse leven, kan dit filmpje meer duidelijkheid brengen.

In de kijker
Recente berichten
Archief
Zoeken op trefwoord
 
Volg ons
  • Facebook Basic Square
bottom of page