top of page

140 personen met een beperking dienen klacht in tegen de daling van hun zorgbudget


Op donderdag 16 januari 2020 konden we in de krant De Standaard lezen dat 140 personen met een beperking, die beroep doen op ondersteuning van de projecten rond Zelfstandig Wonen, vragen aan de rechter om de daling van hun zorgbudget te herzien.

In 2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd. Dit betekent dat het geld niet langer aan de voorzieningen werd gegeven, maar aan de personen met een beperking. Zij kregen dus zelf een zorgbudget om hun ondersteuning te organiseren. Vele van hen hebben een ernstige fysieke beperking, waardoor ze bij niet-planbare handelingen assistentie nodig hebben. Deze assistentie wordt aangeboden bij verschillende projecten van Zelfstandig Wonen.

Omdat deze persoonsvolgende budgetten nu aangepast worden, komt de zelfstandigheid van deze 140 personen in het gedrang. De correctie van de zorgbudgetten betekent voor hen immers een flinke daling van hun budget. Omwille van deze reden, leggen zij een klacht neer tegen het VAPH. Tussen deze 140 personen bevinden zich ook verschillende gebruikers van ADO Icarus. Hoe ADO Icarus als organisatie kijkt naar deze ingreep, lees je hier.

Eén van de personen die tegen de daling van haar budget ingaat, is Veerle Ternier, al 20 jaar actief in de ICT-sector. Ook haar budget daalt, en dat met wel 40 procent. Veel van haar medebewoners verliezen hetzelfde budget.

“Wij zijn allemaal mensen die 24 uur op 24 nood hebben aan ondersteuning voor basisbehoeften. Wij legden onze budgetten samen en konden daarmee nachtpermanentie inschakelen. Als het VAPH de budgetten met meer dan 40 procent vermindert zoals voorzien, kunnen we dat niet langer betalen.” – Veerle Ternier

Enkele gebruikers ontwikkelden eveneens de website redzelfstandigwonen.be om zich te verenigen. Hier startten ze een petitie op tegen de daling van hun budget. Deze petitie werd reeds getekend door meer dan 8.500 personen. Verder kan je er enkele pakkende getuigenissen terugvinden van gebruikers wiens budget daalt. Onder andere Chris Iemants, gebruiker van ADO Icarus Kortrijk, vertelt er zijn verhaal.

“Samen met heel wat collega’s verlies ook ik 42 procent van mijn budget. Ik ben niet gek en kan goed rekenen. Een gemiddeld verlies van budget bij al mijn collega’s van 34 procent zal het kwaliteitsvolle en het flexibele assistentieaanbod onmogelijk maken.” – Chris Iemants

Eén voor één gaat het om zelfstandige personen met een ernstige fysieke beperking, met een gezin, een job, een sociaal leven. Ondanks dat de minister van Welzijn hun zorggarantie heeft beloofd zullen velen van hen na het ophouden van de projecten Zelfstandig Wonen noodgedwongen naar een revalidatiecentrum of woonzorgcentrum moeten gaan. Het Vlaams Parlement heeft echter nooit beslist dat er bepaalde woonvormen zouden verdwijnen. Integendeel, het VN-verdrag voor personen met een handicap stuurt aan op zoveel mogelijk zelfstandig wonen.

“Er zit dan niets anders op dan in een rusthuis te gaan wonen, zonder de zelfstandigheid die we nu hebben. Dit is geen eerlijke verdeling van de middelen meer, maar een schending van de rechten van personen met een handicap en zelfs van de mens.” – Veerle Ternier

In de kijker
Recente berichten
Archief
Zoeken op trefwoord
 
Volg ons
  • Facebook Basic Square
bottom of page