top of page

Hoe we onze gebruikers en medewerkers beschermen tegen het coronavirus


Wie had er in het begin van 2020 gedacht dat er zo een grote gezondheidscrisis voor de deur stond? COVID-19 sloop in maart 2020 ons leven binnen en is tot op de dag van vandaag nog niet verdwenen. Lees hier hoe wij ons wapenden tegen het Coronavirus.

Reeds midden februari presenteerde de directie een nota omtrent de aanpak van het Coronavirus op de bestuursvergadering. Het is immers één van onze krachtlijnen dat we vooruit willen kijken, niet achter de feiten aan lopen. Maar in alle eerlijkheid, we wisten op dat moment nog helemaal niet hoe we dat virus moesten inschatten. Het was een korte nota, nu op terugblikkend, die niet veel verder ging dan wat algemeenheden. Deze heeft onze aanpak wel tot dusver gekenmerkt, namelijk om het virus meer dan één stap voor te zijn.


Vanaf midden maart zijn we dan ook echt uit de startblokken geschoten. We hebben een COVID-overleggroep opgericht die gedurende de twee daaropvolgende maanden quasi dagelijks heeft vergaderd. Dit team, bestaande uit de directeur van ADO Icarus, de preventieadviseur, de communicatieverantwoordelijke en onze adviserende geneesheer heeft het beleid en de aanpak uitgewerkt. Dankzij een bestuurslid, tevens huisarts, in deze vergadering, hebben we met kennis van zaken doortastend kunnen optreden. Dit is voor de hele organisatie een enorme meerwaarde.

Cruciaal, zeker voor onze organisatie die versnipperd over Vlaanderen werkt, was en is communicatie: via regelmatige updates naar gebruikers en medewerkers, hebben we één lijn willen trekken in onze aanpak van het Coronavirus.


Een tweede belangrijke opdracht was de zoektocht naar beschermingsmaterialen. Naast veelvuldige bestellingen van alcoholgel en handschoenen, konden we rekenen op heel wat vrijwilligers vanuit alle windstreken die ons hebben voorzien van stoffen mondmaskers en schorten. Een bijzonder woord van dank voor de vrijwilligers van ons lokaal dienstencentrum te Brussel. Zij hebben dagenlang honderden mondmaskers en schorten gemaakt. Allen zijn van onschatbare waarde, zelfs van levensbelang, geweest voor onze medewerkers en gebruikers.

Meer lezen over de acties van ons Lokaal Dienstencentrum? Klik hier.

We hebben ook twee protocollen opgesteld. Dit zowel om de gebruikers te verzorgen wanneer er geen vermoeden is van besmetting, als wanneer er wel een vermoeden is van besmetting. ADO Icarus werkte op basis van deze protocollen samen met Heidi Bruyneel, ziekenhuishygiëniste uit Kortrijk, een online vorming uit voor haar assistenten. Aan de hand van deze online vorming gingen onze assistenten aan de slag.

Assistentieprotocol zonder Corona-besmet
.
Download • 88KB
Assistentieprotocol met Corona-besmettin
.
Download • 280KB

Eind mei werden alle assistenten voor een eerste keer preventief getest met een goed resultaat tot gevolg. Iedereen testte negatief. Gedurende de afgelopen maanden werden de assistenten die symptomen hadden eveneens getest. Met allen een negatief resultaat. Ook al is de teststrategie vanuit de overheid nu gewijzigd, tot op heden zijn we dus grotendeels bespaard gebleven van het virus en hebben er binnen ADO Icarus bijna geen besmettingen plaatsgevonden. Wij hopen uiteraard dat dit zo mag blijven. Herhaling is de kracht van de boodschap; dus blijven we ook vandaag nog steeds hameren op het gebruik van de beschermingsmaterialen en het strikt naleven van de maatregelen.


Een bijzonder woord van dank aan allen die ons hebben geholpen in de bestrijding van het coronavirus tot dusver: alle gebruikers, medewerkers, vrijwilligers, leden van het COVID-overleg. Samenwerken werkt, dat hebben jullie allen de afgelopen maanden bewezen!

Alex Verheyden

In de kijker
Recente berichten
Archief
Zoeken op trefwoord
 
Volg ons
  • Facebook Basic Square
bottom of page