top of page

Wat maakt ons uniek?

 

 

Wij onderscheiden ons van andere dienstverlenende organisaties op drie vlakken.

 

 

Ten eerste is ADO Icarus onstaan vanuit de doelgroep, nl. personen met een ernstige lichamelijke beperking. Dit in tegenstelling tot veel soortgelijke verenigingen, die zijn ontstaan vanuit liefdadigheidsinstellingen of congregaties.

 

Ten tweede is de inspraak van gebruikers zelden zo groot als bij ons. Zij hebben een 2/3de meerderheid in ons bestuursorgaan, zetelen in de aanwervingscommissie, in de evaluatiecommissie en in de algemene vergadering. Ze treffen elkaar regelmatig tijdens gebruikersraden en een gebruikersoverleg. Alles wat er bij ons gebeurt, gebeurt in samenspraak of na overleg met de gebruikers. Zij beslissen zelf hoe hun leven - en dus ook onze ondersteuning - eruit ziet.

 

Ten slotte zijn we de grootste vereniging in Vlaanderen wat betreft diensten voor zelfstandig wonen. Onze diensten liggen verspreid over heel Vlaanderen en werken intensief samen met enkele kleinere zusterorganisaties. ADO Icarus zorgt er dagelijks voor dat zo'n 180 mensen met een fysieke handicap hun leven kunnen vormgeven zoals zij dat willen.

 

 

 

 

bottom of page