top of page

Waarom werken bij ons?

 

 

 

 

 

Elk succesvolle onderneming of vereniging is het resultaat van succesvolle mensen en mensen die hun job met overtuiging doen. ADO Icarus is een vereniging die al meer dan twintig jaar bestaat en sinds haar ontstaan ontzettend gegroeid is, van één dienst voor zelfstandig wonen naar tien diensten in heel Vlaanderen. Met het Vlaams decreet rond zorgvernieuwing dat er zit aan te komen (vanaf 1 januari 2015, lees er hier meer over) zal de kwaliteit van ons personeel alleen maar belangrijker worden. We blijven dus ook werken aan de tevredenheid over hun job.

 

ADO Icarus ondersteunt en begeleidt dagelijks een kleine tweehonderd mensen met een ernstige lichamelijke beperking, en stelt zo’n driehonderd mensen te werk. Het overgrote deel van hen zijn assistenten (zowel persoonlijke assistenten als medewerkers van onze diensten voor zelfstandig wonen).

 

Ontdek de voordelen van werken bij ADO Icarus hieronder:

Contract

 

Wij bieden alle nieuwe collega's een contract van onbepaalde duur. 

 

 

Verloning

 

Onze medewerkers worden verloond volgens de loonbarema’s van paritair comité 319.01.

Voor onze assistenten zijn barema B3 en B2b van toepassing.

 

Klik hier voor een overzicht van de loonbarema’s.

 

Bijkomende vergoedingen

 

Bovenop het loon worden weekend-, nachtwerk en werk op feestdagen extra vergoed:

 

Avondprestaties  

Zaterdaguren     

Zondaguren       

Feestdaguren      

Nachtprestaties    

 

Deeltijds werken

 

Steeds meer mensen vinden het belangrijk om een goede balans te vinden tussen werk en privéleven.

 

Als gezinsvriendelijke werkgever komt ADO Icarus aan die wens tegemoet door verschillende vormen van deeltijds werken aan te bieden (19u en 28,5u). Ook alle bestaande vormen van loopbaanvermindering en ouderschapverlof zijn bij ons mogelijk. Je kan op die manier je werk gedurende een bepaalde periode stopzetten of verminderen.

 

Bovendien kunnen al onze medewerkers naar aanleiding van de geboorte of adoptie van een kind ouderschapsverlof krijgen.

 

 

 

 

1,53 eur extra / gewerkt uur

1,53 eur extra / gewerkt uur

100% extra

50% extra

20% extra

Vrije dagen

 

Elk personeelslid beschikt over 32 vrije dagen. Dit aantal is opgebouwd uit 20 verlofdagen, 2 bijkomende vrije dagen (pro rato het werkregime) en 10 officiële feestdagen.

 

Vanaf 35 jaar komen er 5 extra dagen bij.

Vanaf 45 jaar komen er nog eens 7 dagen bij (arbeidsduurvermindering).

Vanaf 50 jaar komen er nog eens 12 dagen bij (arbeidsduurvermindering).

Vanaf 55 jaar komen er nog eens 12 dagen bij (arbeidsduurvermindering).

 

Vormingsaanbod

 

Als personeelslid volg je jaarlijks vormingen, die ervoor zorgen dat je alle aspecten van je job optimaal kan uitvoeren. Naast een algemene, uitgebreide vorming voor startende assistenten worden er geregeld bijscholingen georganiseerd, zoals rugschool, EHBO, rond NAH (niet aangeboren hersenletsels), …

 

Extra voordelen

 

  • haard/standplaatsvergoeding

  • eindejaarstoelage 

  • vergoeding woon-/werkverkeer

  • vergoeding dienstverplaatsing

  • fietsvergoeding

  • vakantiegeld

bottom of page