top of page

Woonondersteuning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze hoofdactiviteit is het aanbieden van de mogelijkheid om, ondanks ernstige lichamelijke beperkingen, zelfstandig te wonen en leven, alleen of als gezin. Onze woonondersteuning ziet er als volgt uit:

 1. Een volledig aangepaste en toegankelijke woning: deze zogenaamde ADL-woningen voldoen aan alle vereisten inzake toegankelijkheid en beschikken over tal van aanpassingen (aangepaste keuken, badkamer, automatische deur, …).
   

 2. Deze woningen zijn sociale huurwoningen. De huurprijs is dus gekoppeld aan jouw inkomen. Hierdoor beschik je over een aangepaste woning aan een sociaal huurtarief.
   

 3. 24/24u ADL-assistentie: alle woningen beschikken over een oproep- en alarmsysteem. Met dit oproepsysteem kan men 24/24u beroep doen op ADL-assistentie. De ondersteuning omvat onder meer assistentie bij persoonlijke verzorging, maaltijden, toiletbezoek, transfers, kleine huishoudelijke taken, …. De gebruikers bepalen zelf hoe deze hulp gegeven wordt en op welk moment. Dit type van ondersteuning wordt ook wel 'ADL-assistentie' genoemd, waarbij ADL staat voor 'Activiteiten van het Dagelijkse Leven'. Dankzij deze ondersteuning kan je zelf beslissen hoe je leeft en woont. ADO Icarus werkt voor deze ondersteuning samen met Familiehulp vzw.
   

 4. Psychosociale ondersteuning: de woonondersteuning omvat ook wekelijks één uur psychosociale ondersteuning. De verantwoordelijke van de dienst ondersteunt jou op domeinen zoals leren zelfstandig wonen, invulling van vrije tijd en dagbesteding, hulp bij administratie, doorverwijzen naar gespecialiseerde ondersteuning, ontwikkeling van een persoonlijk netwerk, …  
   

 5. Je bent vrij in jouw keuze van andere vormen van zorg of ondersteuning (thuisverpleging, vrijwilligers, dienstencheques, …).

 

Op dit moment beschikt ADO Icarus in Vlaanderen over 12 diensten waar deze woonondersteuning aangeboden wordt.

Voor deze ondersteuning beschik je over een persoonsvolgend budget. De kostprijs is gebaseerd op jouw zorgzwaarte en bedraagt minimaal 12,75 punten en maximaal 33,88 punten.

 

 

 

 

Woonondersteuning uitgelegd

 

bottom of page