top of page

Zorgvernieuwing

ADO Icarus & de vernieuwingen in de zorg: 

Wij zijn er klaar voor!

Gebruikers krijgen voortaan een eigen 'rugzakje': hun budget kleeft als het ware aan hen, en gaat mee naar waar zij gaan.

 

 

In de loop van 2016 zal het decreet persoonsvolgende financiering van start gaan. Dit decreet zal voor heel wat veranderingen in de gehandicaptensector zorgen. Hieronder volgt een overzicht van hoe de grootste wijzigingen er zullen uitzien.

 

 

1. De eerste en meteen ook de belangrijkste wijziging betreft de financiering van de zorg. Personen die nu een beroep doen op de dienstverlening van ADO Icarus krijgen zorg in natura. Dit betekent dat het geld dat de overheid (via het VAPH of Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) vrij maakt voor de gebruiker, rechtstreeks naar de organisatie gaat die hem zorg biedt (in dit geval ADO Icarus). De gebruiker krijgt met andere woorden geen geld in eigen handen.

 

Bij het nieuwe decreet kan de gebruiker nog altijd kiezen voor deze bestaande werkwijze. Hij krijgt dan een zogenaamde ‘voucher’ van de overheid. Maar hij zal voortaan ook kunnen kiezen voor de ‘cash-formule’. Dan ontvangt hij de financiële middelen wél zelf (zoals vandaag ook het geval is bij het PAB of persoonlijk assistentiebudget). Ook een combinatie van deze twee formules zal mogelijk zijn.

 

 

2. Ook nieuw is de manier waarop mensen toegang krijgen tot zorg. Alle vormen van zorg zullen worden ingedeeld in twee groepen (of trappen):

 

  • ‘Trap 1’: hierin zal de grootste groep van personen met een beperking zitten. Deze mensen ontvangen een basisondersteuningsbudget (al dan niet automatisch), dat ze zullen gebruiken om de nodige zorg te betalen. Zij kunnen ook beroep doen op RTH (voorzieningen die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden) en op DOP (dit staat voor dienst voor ondersteuningsplan).

  • ‘Trap 2’: gebruikers die een beroep willen doen op deze trap (waaronder bijvoorbeeld momenteel het zelfstandig wonen valt), zullen moeten aantonen dat ze, naast hun handicap, ook een voldoende grote ondersteuningsnood hebben. Bovendien zal het budget (cash) of de punten (voucher) die ze ontvangen individueel worden bepaald, naargelang hun beperking en noden. Mensen die in deze trap willen terechtkomen, zullen een hele procedure moeten volgen. We spreken daarom over ‘niet-rechtstreeks toegankelijke zorg’. Bij trap 1 is deze procedure veel korter, dat noemen we bijgevolg ‘rechtstreeks toegankelijke zorg’.

 

3. Ook de diensten en voorzieningen zullen zich op een andere wijze gaan organiseren.

ADO Icarus werkt momenteel als projecthouder-FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) volop aan deze wijzigingen. 

 

De overheid wil met dit nieuwe decreet naar een meer vraaggestuurde zorg (dus uitgaande van wat de gebruiker wil en nodig heeft) evolueren en de wachtlijsten in de sector aanpakken. Hoewel het decreet zal ingaan op 1 januari 2016 zal de uitwerking ervan gespreid worden over verschillende jaren.

 

 

Indien je meer informatie wil over dit decreet en de aanpak van ADO Icarus daarin, kan je steeds contact opnemen met Alex Verheyden (011/85 84 86).

Adjunct-directeur Alex Verheyden legt aan het personeel in Dendermonde uit wat er vanaf 2016 verandert in de wetgeving.

bottom of page