top of page

Samenwerkingen

 

 

ADO Icarus wil zich profileren als dynamische speler in het zorglandschap. Om onze rol als zorgorganisatie optimaal te kunnen spelen, vinden we het belangrijk om een goede samenwerking na te streven met andere zorgactoren in onze werkingsgebieden. Dit enerzijds met het oog op het beter informeren, ondersteunen of doorverwijzen van cliënten in de eerstelijnszone waarin zij hun zorg organiseren, maar anderzijds ook vanuit het idee dat vele handen licht werk maken. Met andere woorden: door samen te werken met andere organisaties kunnen we de kwaliteit van leven voor onze cliënten zo goed mogelijk bestendigen. 'Zorgen voor' doe je immers samen. Hieronder geven we een overzicht van de samenwerkingen die ADO Icarus aangaat met andere partners.

bottom of page