Samenwerkingen

 

 

ADO Icarus wil zich profileren als dynamische speler in het zorglandschap. Om onze rol als zorgorganisatie optimaal te kunnen spelen vinden we het belangrijk om een goede samenwerking na te streven met andere zorgactoren in onze werkingsgebieden. Dit enerzijds met het oog op het beter informeren, ondersteunen of doorverwijzen van cliënten in de eerstelijnszone waarin zij hun zorg organiseren, maar anderzijds ook vanuit het idee dat vele handen licht werk maken. Met andere woorden: door samen te werken met andere organisaties kunnen we de kwaliteit van leven voor onze cliënten zo goed mogelijk bestendigen. 'Zorgen voor' doe je immers samen. Hieronder geven we een overzicht van de samenwerkingen die ADO Icarus aangaat met andere partners.

Samenwerking met ROG vzw

Het ROG is een samenwerkingsverband tussen 23 voorzieningen in Halle-Vilvoorde, waaronder ADO Icarus. Samen staan ze in voor de opvang en begeleiding van personen met een handicap. De samenwerkingen en uitwisseling van kennis binnen het ROG leiden er toe dat zij als partnerorganisatie steeds in beweging zijn. Ze streven samen naar betere begeleiding, vraaggestuurde en uitgebreide zorg, het delen van expertise en het opleiden van medewerkers.

 

Samenwerking met De Pelikaan

In Menen werkt ADO Icarus samen met De Pelikaan inzake de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. In hun dagondersteuning werken ze in verschillende ‘productgerichte’ ateliers. Ze bieden ook belevingsgerichte activiteiten aan in hun dagondersteuning. Hier stappen ze resoluut af van prestatie of productie. Het bewegen, de muziek, het ‘zich goed voelen’, staan bij deze activiteiten centraal. Daarnaast organiseren ze ook vormingssessies-op-maat. 

 

Samenwerking met ZOOM vzw

Voor de vrijwilligerswerking werkt ADO Icarus samen met ZOOM vzw. Alle mensen bouwen een kwaliteitsvol leven uit vanuit eigen kracht en die van hun netwerk. Bij de realisatie daarvan versterkt Zoom vzw personen met een handicap en hun netwerk. Transparant en ongebonden informeren en persoonlijk begeleiden: op basis van hun ondersteuningsplan, met het Persoonsvolgend Budget als belangrijk middel.

Samenwerking met Brussels Aanmeldingspuntvoor Personen met een handicap

Zij luisteren naar vragen over handicap in Brussel en geven informatie. Ze zijn er voor zowel jongeren als volwassen personen met een handicap, maar ook voor hun netwerk en voor hulpverleners.

Samenwerking met Onafhankelijk Leven vzw

Onafhankelijk Leven komt op voor de rechten van mensen met een handicap. Als officieel erkende bijstandsorganisatie hebben ze een team van ervaringsdeskundigen die hen snel, persoonlijk en deskundig advies geven.

Samenwerking met Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer

ADO Icarus werkt samen met de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer. Heb je vervoer nodig? Om naar het werk of naar de dokter te gaan of om iets leuks te gaan doen? Dan is de Mobiliteitscentrale het ideale startpunt voor je zoektocht naar vervoer.

 

Wij werken samen met deze sociale huisvestingsmaatschappijen

 

 

Dewaco Werkerswelzijn Denderleeuw

 

Volkswelzijn Dendermonde

 

Diest Uitbreiding

 

Woonpunt Zennevallei Halle

 

 

Cordium Hasselt

 

 

Nieuw Sint-Truiden

 

 

Wonen Regio Kortrijk

 

 

Kempisch Tehuis 

 

 

Impuls Woonmaatschappij Menen

 

Kantonnale Bouwmaatschappij Beringen

Bouwmaatschappij De Mandel Roeselare